Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA UZALEŻNIEŃ-
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
Adres: Staszów- ulica Mickiewicza 24


Rejestracja : tel. 535-88-22-44,
Poniedziałek- Piątek w godz: 9:00- 16:00

 


 W ramach Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oferujemy bezpłatnie Podstawowy Program Psychoterapii Uzależnień realizowany  10 tygodni , w czasie których pacjenci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych pięć dni w tygodniu . Program ma na celu, uświadomienie  i przełamanie dotychczasowych przekonań pacjenta dotyczących uzależnienia, wzbudzeniu jego gotowości do działania w kierunku zmiany oraz podtrzymania własnej decyzji o zaprzestaniu używania alkoholu. Udział w programie rozwija zwiększenie zdolności pacjentów do utrzymywania abstynencji – nauczenie i korzystanie w życiu z umiejętności potrzebnych do zachowania abstynencji oraz rozwijanie umiejętności życiowych pacjenta.