Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

WOJEWÓDZKA

PORADNIA  ZDROWIA  PSYCHICZNEGO  
DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

 

Oddział w Pińczowie - ulica Bednarska 3
Rejestracja Tel.: 531-515-222,  
Poniedziałek– Piątek w godz. : 08.00 – 15.00 

 

 Oddział w Staszowie -  ulica Mickiewicza 24  

Rejestracja : tel. 535-88-22-44, 
Poniedziałek - Piątek w godz: 9:00- 16:00
Poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w zakresie:

 • diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych,
 • zaburzeń zachowania i emocji
 • trudności rozwojowych i wychowawczych
 • wydawanie opinii psychologicznych

 

Poradnia oferuje profesjonalną ( BEZPŁATNĄ)  pomoc dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w zakresie następujących zaburzeń:

 

 • Zaburzenia emocjonalne – lęki, smutek i apatia, depresja, myśli samobójcze, nagłe zmiany nastroju, moczenie nocne i zanieczyszczanie się, tiki, jąkanie, trudności z zaakceptowaniem pojawiającego się rodzeństwa;
   
 • Trudności społeczne – nieśmiałość, wyobcowanie z grupy, lęki w sytuacjach społecznych, trudności z adaptacją w nowych środowiskach, niechęć wobec uczęszczania do przedszkola lub szkoły;
   
 • Zaburzenia zachowania – wybuchy złości, agresja, zachowania buntownicze, wagary szkolne, ucieczki z domu, kradzieże;
   
 • ADHD– nadpobudliwość, nadruchliwość, impulsywność;
   
 • Zaburzenia odżywiania – objadanie się, anoreksja;
   
 • Kryzysy rozwojowe – zwłaszcza trudności psychologiczne pojawiające się w okresie dorastania;

 • Zaburzenia pourazowe i adaptacyjne – skutki psychologiczne przeżytej traumy, nagłej zmiany sytuacji życiowej, rozstania/rozwodurodziców, ustalenia opieki nad dzieckiem, zmiany miejsca zamieszkania, żałoby,

 • Trudności wychowawcze – zaburzenie komunikacji w rodzinie, nieposłuszeństwo dziecka, nieefektywny system wychowawczy rodziców.

  

Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNEJ opieki psychiatrycznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej (w ramach kontraktu z NFZ):

 porad, wizyt  lekarskich, porad psychologicznych, pomocy, wsparcia, psychoterapii indywidualnej , terapii uzależnień,  po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty- osobiście lub telefonicznie. 

(KRÓTKI  CZAS  OCZEKIWANIA NA WIZYTĘ !)